Factuur verificatie

 

Handmatige verwerking van facturen hoeft vandaag niet meer, er is digitale factuurverwerking.

Factuur scanning betekent intensievere factuur verificatie, de bron factuur is niet digitaal.

Veel facturen komen al digitaal binnen waarbij verificatie net zo digitaal kan verlopen.

EasyData heeft een slimme methode ontwikkeld die factuur verificatie aan uw systeem koppelt.

Behaal winst met accurate factuur verificatie en vraag een test omgeving aan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factuur verificatie

 

Factuurcontrole

Factuurcontrole is een klein aspect uit het Data Capture spectrum.

Voor een bank is EasyVerify ingezet om het gehele -toen nog papieren- archief te monitoren.
Een Document verificatie systeem toepassing voor betrouwbare datavisualisatie Online!

Documenten van verschillende oorsprong worden voor zover mogelijk automatisch geclassificeerd.
In dit voorbeeld is van belang dat de medewerker het juiste document te zien krijgt.
Dit document is dan met aanvullende externe data gemakkelijker visueel te beoordelen.

Die externe gegevens kunnen crediteur gegevens gekoppeld aan het IBAN nummer zijn.
Of database gegevens behorend bij documenten waarbij dossiernummer de verbindende factor is.
Al naar gelang de oplossing kunnen externe gegevens voor factuurcontrole van belang zijn.

Ter factuur verificatie aangeboden documenten uit een bepaald dossier blijven natuurlijk compleet.
Stukken uit een specifieke dossier kunnen onder verschillende medewerkers digitaal verdeeld zijn.
Tijdens dit verificatie proces over verschillende kennis medewerkers kan dit dossier niet afgesloten worden.

 

Externe verificatie

Het gebruik van Internet is niet meer weg te denken en maakt kantooradministraties ongekend efficiënt.

Dit gegeven kan van belang zijn bij efficiënt functionerend document classificatie gereedschap.
EasyVerify voorziet in workflow voor complexe documentstromen over verschillende personen.

Stel je moeilijk leesbare documenten voor waarbij in de kantlijn handgeschreven tekst staat.
Onze automatische Data Capture oplossingen gaan ver, maar hier gaat het mis.


Stel voor dat de documenten met een specifiek profiel met een MFP gescand worden.
De documenten gaan via (S)FTP verbinding naar een externe organisatie.
Daar werkt EasyVerify die de data aangevuld wordt met de kantlijn tekst.

Na correctie komen de documenten als PDF met XML via dezelfde FTP verbinding retour.

 

Samenvattend

Geavanceerde Data Verificatie is niet los te koppelen van Data Capture.

EasyData investeert continu in optimalisatie van het classificatie proces.

Wij zijn in staat intelligente algoritmen te verbinden aan praktische toepassingen.

Onze werkwijze biedt een betaalbaar venster voor Data Verificatie en Data Analyse.

Met EasyVerify lopen we een straatlengte voor op onze concurrentie.

Ervaar zelf de voordelen van ons Document verificatie systeem!